Vincent F. Hendricks: Professor, Director | Center for Information and Bubble Studies | University of Copenhagen

Fuc*:-(julehilsen | Politiken | 08.12.2014

Fuc*:-(julehilsen | Politiken | 08.12.2014
Fuc*:-(-julehilsen
Politiken | 08.12.2014 | | Sektion: Kultur Side 5

SOCIALE MEDIER Det har taget os årtusinder at lære at afkode andre mennesker. Vi aflæser kropssprog og ser hinanden i øjnene for at forstå meningen med det sagte. Det er ikke så mærkeligt, at det tit går galt på de sociale medier.

af VINCENT F. HENDRICKS, PROFESSOR I FILOSOFI, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Efter år med kvindehad, digitalmobning, politikerforfølgelse og anden råddenskab fra den virtuelle septiktank blev det alligevel dansken for meget. Et sundhedstegn.Men hvorfor er tonen ofte så hård på nettet? Tag en tilfældig meningsudveksling mellem samtalepartnere i det fysiske rum – en videnskabelig debat i Bella Center om klimaproblemet, et kærestepar, der skændes ved åen i Århus eller et af Krasniks borende interviews på Deadline: De er alle meget sofistikerede, sproglige aktiviteter. Bortset fra det komplicerede forhold mellem de syntaktiske, semantiske og fonetiske niveauer i sproget, som tales – det tager en årrække i sig selv at mestre – så er der alt det andet, man skal vide og praktisere, uden at det bliver sagt. På de sociale medier er alt dette andet væk – eller stærkt begrænset.

Læs resten af artiklen i Politiken 08.12.2014 eller online her