Vincent F. Hendricks: Professor, Director | Center for Information and Bubble Studies | University of Copenhagen

Ny bog | Kæmp for kloden | 2018

Ny bog | Kæmp for kloden | 2018

Kæmp for kloden
Når politik, videnskab og erhvervsliv sammen tager ansvar

Claus Strue Frederiksen
Vincent F. Hendricks

ISBN 9788702259834
København: Gyldendal, 23.05.2018
Kan købes her

Verdens problemer skal løses i fællesskab! Claus Strue Frederiksen og Vincent F. Hendricks introducerer et nyt ansvarlighedsbegreb, som de kalder for Unified Social Responsibility. Det handler om, at alle går sammen om opgaven.

—o—

Mange virksomhedsledere, politikere og forskere har allerede engageret sig i kampen for klodens overlevelse, men tiltagene virker ofte usammenhængende og tilfældige og af og til temmelig symbolske. Det er som om, det er solooptræden uden retning.

Hvis erhvervslivet, politikerne og forskningsverdenen går sammen i et fælles arbejde for at løse klodens livstruende problemer, vil vi kunne efterlade en bedre verden til vores børn og børnebørn.

Den fælles strategi er allerede lagt: FN’s 17 verdensmål er den perfekte plan at tage udgangspunkt i. Disse mål – vel at mærke alle 17 – skal være den fælles linse, aktørerne ser deres opgave igennem.

Presse

”Jeg har måttet læse bogen i småbidder for at få det hele med og har brug for (og lyst til) med det samme at læse den igen, for at kunne huske alle dens fremragende argumenter til næste gang, jeg går i kødet på mine frequent-flying venner i kultureliten.” Julie Asmussen anmelder ‘Kæmp for kloden’

Claus Strue Frederiksen, mag.art. og ph.d. i filosof, er tilknyttet Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet. Hans primære forskningsområde er virksomhedsetik med særligt fokus på virksomheders samfundsansvar og sociale regnskaber.

Vincent F. Hendricks, dr.phil, ph.d., er professor i formel filosofi ved Københavns Universitet og leder af Center for Information og Boblestudier samme sted. Han er forfatter til en række bøger, senest Fake news og er en afholdt foredragsholder. I 2016 modtog han Rosenkjærprisen.