Vincent F. Hendricks: Professor, Director | Center for Information and Bubble Studies | University of Copenhagen

Hvordan bliver vi digitalt dannede? | 2018

Hvordan bliver vi digitalt dannede?

Camilla Mehlsen
Vincent F. Hendricks

Moderne Idéer: Informations Forlag

ISBN: 978-8775-14581-2
1 oplag, 2. oplag

Lanceringsdato: 28. september 2018 – bestil her

I denne lille, men vigtige og højst anbefalelsesværdige bog behandler forfatterne emnet digital dannelse ved først at gøre status over den udfordring, vi lige nu står med, og dernæst komme med bud på konkrete veje frem.

– Birgitte Sølvstein, cand.psych.aut. –  Dansk Psykologi Forening

Shitstorme, hate speech, hævnporno, fake news, digital afhængighed og informationsoverload er virkelighed og hverdag. Vi er alle en del af det store socialpsykologiske eksperiment, det er at leve i den digitale tidsalder med hidtil usete udfordringer for mennesker og for samfund.

Det digitale livs udfordringer vokser massivt med eksplosionen af smartphones og sociale medier. Vi taler om det over middagsbordet og diskuterer det i medierne, men hvordan kommer vi videre med digital dannelse?

Camilla Mehlsen og Vincent F. Hendricks diagnosticerer den digitale tids børnesygdomme og undersø- ger, hvordan vi med digital dannelse kan undgå, at børnesygdommene bliver til kroniske lidelser.

Presse og omtale

En skræmmende højaktuel bog, der sætter fokus på en af det moderne samfunds helt store udfordringer, og rent faktisk kommer med løsningsforslag. De to forfattere blander, på yderst læsbar vis, dagligdag, det akademiske bagland og store tanker til en cocktail, der glider lige ned og giver stof til eftertanke. Bogen burde være tvangslæsning for, hvis ikke alle, så i hvert fald fx gymnasiet. Der er simpelthen så meget stof i denne lille bog.

– Lektørudtalelse

Bogens styrke er, at man aldrig møder fordømmelse og foragt i bogen. Udviklingen er kommet, vi har været en del af den. Noget er løbet løbsk. Der er kun os selv til at rette op på det. Og vi har muligheden for det. (…) Bogen kan stærkt anbefales til både ledelse og personale som grundviden og baggrund for de samtaler, vi som skole skal have med elever og forældre.

– Claus Hjortdal, Leder af Skolelærerforeningen

Det er som sagt en god og meget læseværdig bog, Mehlsen og Hendricks har skrevet. Og den er oplagt at læse for alle, der har med børn og unge at gøre – og ikke mindst for lærere, pædagoger og forældre, der har en særlig opgave i forhold til børn og unges udvikling. Dette skal ske i en åben dialog, der også er i stand til at vise ud over den enkelte. Det handler om, hvordan vi vil være i vores fællesskaber og som samfund – og om ikke at reducere en fælles, samfundsmæssig opgave til et individuelt problem.

– Folkskolen, Ove Christensen, 5 hjerter

Et godt, kompakt overblik over de mangeartede udfordringer, den digitale tidsalder har stillet os over for.
– Journalisten

“… en god og informativ lille bog”
“… en udmærket og indsigtsfuld bog, Mehlsen og Hendricks har skrevet.” 
“… et let læst og populærvidenskabeligt indlæg i en standende debat om kulturer med digitale medier – og ikke mindst ungdomskultur med digitale medier.”
– Kulturkapellet

”Hvordan bliver vi digitalt dannede?” er lille i størrelse, men vidtfavnende i sit indhold. Med både aktuelle cases fra unges digitale liv og skarpe samtidsanalyser giver bogen en håndsrækning til alle, der savner en kritisk, konstruktiv tilgang til sociale medier.

Trine Vinter Larrsen, BUPL – Børn & Unge

Camilla Mehlsen, cand.mag., rådgiver og foredragsholder. Forfatter til bl.a. Teknologi- ens testpiloter (2016) og bidragyder til Styrk unges digitale dannelse (2017). Didaktisk leder af projektet Digital (Ud)Dannelse – D.U.D.E, Center for Information og Boblestudier, Københavns Universitet.

Vincent F. Hendricks, dr.phil., ph.d. og professor i formel filosofi. Leder af Center for Information og Boblestudier (CIBS) ved Køben- havns Universitet. Har bl.a. udgivet Spræng boblen (2016), Fake news (2017) sammen med Mads Vestergaard og Kæmp for Kloden (2018) sammen med Claus Strue Frederiksen.

Klaus Kvorning Hansen, formand for DANSK IT’s Udvalg for digitale kompetencer

– Digital dannelse er i mine øjne en betegnelse for noget, vi skal have for at kunne være myndige borgere i et samfund, der er præget af og præget gennem digitale teknologier. Dannelsen forudsætter oplysning og indsigt af individuelle former og mængder, men ikke desto mindre. Til hjælp og selvhjælp har jeg haft god gavn af disse bøger.

– Hvordan blive vi digitalt dannede?; Camilla Mehlsen og Vincent F. Hendricks

– Forfatterne angriber direkte spørgsmålet i titlen. De har gode og meget konkrete bud på, hvad vi kan gøre for at mestre de udfordringer, som “det store socialpsykologiske eksperiment”, vi alle deltager i, skaber. Bogen efterlader dermed ikke blot læseren med en diagnose, men også med i det mindste elementer af en kur. Det er en god ting i en tid, hvor det kan synes aldeles overvældende, hvad teknologien giver af muligheder, men også udsætter os for af risici.