Vincent F. Hendricks: Professor, Director | Center for Information and Bubble Studies | University of Copenhagen

Ny bog | Hvordan bliver vi digitalt dannede? | 2018

Ny bog | Hvordan bliver vi digitalt dannede? | 2018

 

Hvordan bliver vi digitalt dannede?

Camilla Mehlsen
Vincent F. Hendricks

Moderne Idéer: Informations Forlag

ISBN: 978-8775-14581-2

Lanceringsdato: 28. september 2018 – bestil her

Shitstorme, hate speech, hævnporno, fake news, digital afhængighed og informationsoverload er virkelighed og hverdag. Vi er alle en del af det store socialpsykologiske eksperiment, det er at leve i den digitale tidsalder med hidtil usete udfordringer for mennesker og for samfund.

Det digitale livs udfordringer vokser massivt med eksplosionen af smartphones og sociale medier. Vi taler om det over middagsbordet og diskuterer det i medierne, men hvordan kommer vi videre med digital dannelse?

Camilla Mehlsen og Vincent F. Hendricks diagnosticerer den digitale tids børnesygdomme og undersø- ger, hvordan vi med digital dannelse kan undgå, at børnesygdommene bliver til kroniske lidelser.

Presse og omtale

Det er som sagt en god og meget læseværdig bog, Mehlsen og Hendricks har skrevet. Og den er oplagt at læse for alle, der har med børn og unge at gøre – og ikke mindst for lærere, pædagoger og forældre, der har en særlig opgave i forhold til børn og unges udvikling. Dette skal ske i en åben dialog, der også er i stand til at vise ud over den enkelte. Det handler om, hvordan vi vil være i vores fællesskaber og som samfund – og om ikke at reducere en fælles, samfundsmæssig opgave til et individuelt problem.

– Folkskolen, Ove Christensen, 5 hjerter

Et godt, kompakt overblik over de mangeartede udfordringer, den digitale tidsalder har stillet os over for.
– Journalisten

“… en god og informativ lille bog”
“… en udmærket og indsigtsfuld bog, Mehlsen og Hendricks har skrevet.” 
“… et let læst og populærvidenskabeligt indlæg i en standende debat om kulturer med digitale medier – og ikke mindst ungdomskultur med digitale medier.”
– Kulturkapellet

”Hvordan bliver vi digitalt dannede?” er lille i størrelse, men vidtfavnende i sit indhold. Med både aktuelle cases fra unges digitale liv og skarpe samtidsanalyser giver bogen en håndsrækning til alle, der savner en kritisk, konstruktiv tilgang til sociale medier.

Trine Vinter Larrsen, BUPL – Børn & Unge

Camilla Mehlsen, cand.mag., rådgiver og foredragsholder. Forfatter til bl.a. Teknologi- ens testpiloter (2016) og bidragyder til Styrk unges digitale dannelse (2017). Didaktisk leder af projektet Digital (Ud)Dannelse – D.U.D.E, Center for Information og Boblestudier, Københavns Universitet.

Vincent F. Hendricks, dr.phil., ph.d. og professor i formel filosofi. Leder af Center for Information og Boblestudier (CIBS) ved Køben- havns Universitet. Har bl.a. udgivet Spræng boblen (2016), Fake news (2017) sammen med Mads Vestergaard og Kæmp for Kloden (2018) sammen med Claus Strue Frederiksen.