Vincent F. Hendricks: Professor, Director | Center for Information and Bubble Studies | University of Copenhagen

Ny bog | OS og DEM | 22.08.2019

Ny bog | OS og DEM  | 22.08.2019

OS OG DEM
Identitetspolitiske akser, idéer og afsporede debatter

Silas L. Marker
Vincent F. Hendricks

ISBN 9788702285284

København: Gyldendal / 22. August 2019

Kan købes her

Ord som identitetspolitik, krænkelseskultur og politisk korrekthed er blevet en fast del af den danske offentlige debat. Men hvad er op og ned i de identitetspolitiske debatter?

En af bogens centrale pointer er, at identitetspolitik er udtryk for noget centralt og komplekst i vores tid. Det handler om menneskers identitet: om objekter, udtryk, historiske begivenheder, traditioner, påklædning og alle de ting og begreber, vi omgiver os med og som i kraft af ejerskab skaber identifikation, identitet og sammenhold. – Peripeti

Tit og ofte ender diskussionerne i et polariseret os mod dem: Mændene imod kvinderne, folket imod eliten eller ytringsfrihedsforkæmperne imod de krænkelsesparate. Enten er du med dem, eller også er du med os, og du køber altid hele pakken.

Krænkelsernes anatomi / Som forfatterne Silas L. Marker og Vincent F. Hendricks skriver, så er identitetspolitik kommet for at blive. Så en diskussion for eller imod identitetspolitik fører ingen steder, men vi kan føre en bedre diskussion. Det giver de faktisk syv ret begavede vejledninger om i bogen ”Os og dem”. – Thomas Kockholm, Danske Kommuner

De har sat sig for at undersøge krænkelsernes anatomi, og det er de ret gode til. De  tager fat på nogle af de farverige sager: Det mexicanske tema på Københavns Universitet, trafiklysenes køn og den voldsomme sag om ”Den danske sang er en ung blond pige”, som forfatterne kalder ”Den danske sang er en misinformeret shitstorm”. En klog og fornuftig bog, der kan få os til at slå koldt vand i blodet.

Det kan vi gøre ved at droppe krænkelsesnarrativet og offertilbøjelighederne, se nærmere på kritikken og sætte os ind i modstanderens position – og bidrage til at styrke demokrati og dialog på arbejdspladsen og i institutionerne. Det er næppe så enkelt, når en sensationshungrende presse og de sociale medier med hårdtslående overskrifter slås om vores knappe opmærksomhed, men Os og dem er indtil videre et af de bedre bud på fokusering på/og løsning af debatproblemerne. – Bogvægten, 04.09.2019

Os og dem træder et skridt tilbage. Med aktuelle eksempler – både de store geopolitiske og de nære fra hverdagen – giver bogen en introduktion til identitetspolitiske kampe inden for køn, race, nationalitet og socialklasse. Hvilke positioner strides på feltet, og hvad er deres vigtigste pointer, idéer og uenigheder?

I en tid hvor identitetspolitik præger vores samfundspolitiske debat mere end nogensinde før, er denne bog som sendt fra himlen. Marker og Hendricks gør os klogere på hvad identitetspolitik egentlig er, hvorfor identitetspolitik er svært at debattere, og hvordan vi kan blive bedre til det. Os og dem er en bog der bør læses af alle, både dem der kaldes “krænkelsesparate”, og dem der kalder dem det.

– Natasha Al-Hariri, jurist

Os og dem fortæller også historien om dengang, da en højskolesang om en blond pige sendte handelshøjskolen i København ud i shitstorm og satte den danske debat i brand. For at forstå, hvorfor en sang kunne få så meget opmærksomhed og skabe så dyb splittelse, analyserer bogen det meningsmiljø, de debatterne foregår i, hvor unuancerede spidsvinklinger og polariserende fortællinger trives i jagten på kliks og viralitet.

Ikke alene undersøger de nogle af de store debatter om påståede sager om krænkelse, men de har også analyseret deres anatomi, og de har analyseret, hvordan og hvorfor de opstår, og hvordan de typisk forløber. Fremstillingen er både klar og letforståelig – og analyserne er er velunderbyggede. – Kulturkapellet, 02.09.2019

Os og dem slutter af med et par forslag til, hvordan vi kan få en bedre offentlig samtale om identitetspolitiske emner, diskrimination og magtforhold – med nuancerne, proportionerne og sandheden i behold.

Marker og Hendricks hæver sig over de identitetspolitiske skænderier og sigter mod en analyse af hele det identitetspolitiske felt både fra venstre til højre og fra større til mindre vægt på identiteten. Man behøver ikke være enig i enhver af deres analyser for at se det værdifulde i denne kølige tilgang.

– Frederik Stjernfelt, professor, Aalborg Universitet København

— Silas L. Marker (1994) er kandidatstuderende på filosofi ved Københavns Universitet og tilknyttet forsker på Center for Information og Boblestudier samme sted. Han beskæftiger sig især med populisme, identitetspolitik, magt og meningsdannelse på sociale medier. Han har tidligere skrevet om blandt andet digital kolonialisme, de store tech-firmaers magt og influencernes indtog i dansk politik.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at dette er bogen, man bør læse, hvis man bedre vil forstå, hvad identitetspolitik er, og hvordan den danske meningselite og de medier, der giver dem spalteplads, får denne politik galt i halsen. Der er adskillige øvrige dele af bogen, jeg med fordel kunne have fremhævet og diskuteret her, f.eks. det skarpe og højaktuelle slutkapitel om den identitetspolitik, som føres af Donald Trump i USA og Jair Bolsonaro i Brasilien.

Generelt må jeg sige, at det er prisværdigt, at Marker & Hendricks bruger så meget tid på at forklare hvilke idéer, der egentlig ligger bag identitetspolitik. Man skal lede langt efter fair og saglige behandlinger af fænomenet i dansk litteratur. Debatten om identitetspolitik er grundlæggende set en kamp om idéer, og på sin vis er bogen et uvurderligt bidrag, der højner debattens standarder.

Gid andre, inklusive kritikerne, måtte gøre forfatternes akribi efter.

– Morten Stinus Kristensen, Eftertrykket, 09.11, 2019


— Vincent F. Hendricks (1970) dr.phil., ph.d., er professor i formel filosofi ved Københavns Universitet og leder af Center for Information og Boblestudier samme sted. Han er forfatter til en række bøger, blandt andre Spræng boblen og Fake news, og er en afholdt foredragsholder. Han har modtaget flere priser for sin forskning, herunder Videnskabsministeriets Eliteforskerpris, Roskilde Festivalens Eliteforskerpris og i  2016 modtog han DR Rosenkjærprisen.

PRESSE

Deadline DR2, 22.08.2019

INDHOLD

Forord

Kapitel 1 – Identitetspolitiske akser

Hvad er identitetspolitik?
Race
Hvidhed
Afrikaland og Atamonkineseren
Kulturel appropriation
N-ordet
Nationalitet
Nationalisme
Er du en af os?
Sammenhængskraften
Er du en af dem?
Imod masseindvandring og multikulturalisme
Køn
Feministiske fronter
Det private er politisk
Kønsroller
Rigtige mænd går ikke til zumba om lørdagen
Manosfæren
Det bedste en mand kan være
To, tre, intet køn?
Socialklasse
Vi er folket, hvem er I?
Folket mod de store byer
Og alle de andre …

Kapitel 2 – Identitetspolitikkens struktur, pointer og problemer

Hvad er identitet, og hvorfor beskæftige sig med det politisk?
Gruppetænkningen og dens begrænsninger
Vejkrydsenes identitetskampe
Universalistisk og tribalistisk identitetspolitik
Mellem anerkendelse og queer
Men du er jo også bare en hvid mand
Privilegieblinde vinkler
Hvorfor siger de ikke bare ”pyt”?
Det identitetspolitiske blik
Talehandlinger
Mikroaggressioner
Effekter, intentioner og kontekster
Hvad må man efterhånden sige? Kampen om ordene og ytringsfriheden
Tre modi for en identitetspolitisk kritik
Identitetspolitik fra oplysningstid til online

Kapitel 3 – Den danske sang er en misinformeret shitstorm

Identitetspolitik i opmærksomhedsøkonomien
Identitetspolitiske bobler
Kaskader og flertalsmisforståelser
”Nok er nok!” Tough on identity politics
Krænkelsessager uden sager. Misinformation og handlingsmobiliserende følelser
Hvorfor så misinformerede?
Misinformation trives i polariserede debatklimaer
Polariserende narrativer
Krænkelsesnarrativet
Narrativet om politisk korrekthed
Narrativernes magt
”Hvad bliver det næste?” Glidebanen og det prototypiske eksempel
Det konstruerede os og dem
Er du med os eller med dem? Identitetspolitisk polarisering
Problemerne er nærværende
Krænkelsesnarrativet og tough on identity politics
Når man kun hører konklusionerne
Sociale medier
Det er nemt
Den permanente shitstorm

Kapitel 4 – Identitetspolitiske dystopier

Gør os store igen
Nationalitet og race: Make America Great Again
Religion
Grab them by the …
Folket imod eliten
Imod ’politisk korrekthed’
Når virkeligheden taber
Bolsonaro – tropernes Trump
Identitetspolitik på portugisisk
Populisme og misinformation
Identitetspolitik som værktøj til splittelse

Kapitel 5 – På sporet

Litteraturliste

Os og Dem, den nye bog af Hendricks og Markers, peger med rette på at man ikke skal lade sig lokke ind i en polariseret krænkelsesdiskussion, men se nuanceret på hvad der er på spil i konkrete situationer.” – Prof. Peter Harder, i Universitetsavisen, 20.09.2019