Vincent F. Hendricks: Professor, Director | Center for Information and Bubble Studies | University of Copenhagen

LIKE | Digital (Ud)dannelse | D.U.D.E | 07.03.2019

LIKE
Shitstorme, fake news, fear of missing out. What’s not to like?

Redigeret af
Camilla Mehlsen & Vincent F. Hendricks

ISBN: 978-87-971119-0-1 / 196 sider

Center for Information og Boblestudier (CIBS)
Københavns Universitet

Den mest udbredte gestus mellem mennesker i dag er ikke et goddag eller et farvel, men et like. Hvad betyder dine likes – for dig og dit netværk? Er du bare, hvad du liker? Bogen LIKE giver unge redskaber til at forstå de udfordringer, som informationstidsalderen afføder, på et teoretisk og forskningsbaseret grundlag, der samtidig er tæt på unges eget liv.

Bogen leder elever og lærere gennem højaktuelle emner, som vi dagligt konfronteres med i vores færden på digitale medier. Emner omfatter normer online, digital identitet, ansigtsløs kommunikation, billeddeling, shitstorme, opmærksomhedsøkonomi, digitale forstyrrelser, fake news og misinformation, det postfaktuelle demokrati og meget mere.

LIKE retter sig mod fag som dansk, sprogfagene, samfundsfag, historie, psykologi, filosofi og matematik. Bogen kan bruges i enkeltfaglige og i tværfaglige undervisningsforløb på ungdomsuddannelserne og i grundskolens udskoling.

”Endelig en grundbog til gymnasiet, der er mega relevant og kan bruges med det samme.

LIKE er et analogt våben til digital krigsførelse mod cybermobning og misinformation. De voksne kan ikke redde os, og vi må derfor som unge gribe til våben og blive digitalt dannede. Hvis ikke vi skal overrumples af misinformationens styrker, skal vi læse op på dens taktik!”

– Jarl & Erik Storgaard, gymnasieelever

PRESSE

ANMELDELSER

INDHOLD

Forord

TAK

Del 1: Mig og mine normer på nettet

Kapitel 1.1 Kend dine normer

Kapitel 1.2 Kend din gruppes adfærd

Del 2: Mig og mine medier

Kapitel 2.1: Digital identitet

Kapitel 2.2: Ansigtsløs kommunikation

Kapitel 2.3: Deling af intime billeder

Kapitel 2.4: Shitstorme og viralitet

Del 3: Mig og min opmærksomhed

Kapitel 3.1: Opmærksomhedsøkonomi

Kapitel 3.2: Digitale forstyrrelser

Kapitel 3.3: Adfærdsdesignernes kamp om din opmærksomhed

Del 4: Mig og mine (mis)informationer

Kapitel 4.1 Fake news og informationskvalitet

Kapitel 4.2 Spredning af fake news

Kapitel 4.3 Gruppetænkning forstærker fake news

Kapitel 4.4 Det postfaktuelle samfund

Del 5: Mig og mine meninger

Kapitel 5.1 Polarisering

Kapitel 5.2 Kollektiv klogskab og dømmekraft

8 tip til at gå imod irrationel gruppeadfærd

”LIKE er didaktiseret forskning og faglighed af første og fineste klasse! Undervisning i digitale medier er ikke et nyt fag, men en del af alle fag, en del af al uddannelse og en nødvendig forudsætning for dannelse i et stærkt demokrati – for unge og for alle andre. LIKE er ny oplysning!”

– Karl-Henrik Jørgensen, chefkonsulent i Undervisningsministeriet

Verified by ExactMetrics